15 këshilla për një jetë familjare të lumtur

1. Kënaqni njëri-tjetrin. Thelbi i një familjeje të lumtur qëndron në përpjekjet për të kënaqur njëri-tjetrin. Ndërveprimi i tyre karakterizohet nga gëzimi dhe harmonia. Prindërit shfaqin gëzim kur f...