AKEP, rregullore të re për tarifat për komunikimin

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) ka propozuar një rregullore të re për tarifat për shërbimet universale të komunikimit, që do të përfshijnë thirrjet telefonike, mesazhet e shk...