Jetesë e planifikuar dhe me parime

Eshtë shumë me rëndësi që, qysh në krye, të mund ta sho­him dhe vlerësojmë jetën tonë si një katalog principesh dhe ta jetojmë atë si të tillë. Po, të mund të themi: “Këtë vit e kam bërë plan k...