Miratohet rritja e pensioneve për këto kategori

Dje në mbledhjen e Këshillit të Ministrave është vendosur që të rriten pensionet. Përtimet e pensionistëve do të rriten me 12 milionë euro gjatë 2018. Shuma bazë e pensionit duke filluar nga data 1.7...

Rriten të ardhurat nga akciza pë muajt janar-prill

Të ardhurat nga akciza gjatë katërmujorit të parë të vitit 2016 llogariten rreth 12 miliardë lekë, ose 27 për qind e totalit të të  ardhurave të planifikuara për të mbledhur gjatë gjithë vitit. Gjatë...