Ulja e borxhit publik, mision i pamundur

Sipas një analize të Bankës së Shqipërisë, borxhi i jashtëm në fund të tremujorit të tretë u rrit me 8.2% në terma vjetorë, ndërsa stoku i borxhit të jashtëm bruto të Shqipërisë shënoi vlerën totale ...