Rrobat e fshqinjës

Një burrë bashkë me të shoqen u vendosën në një shtëpi të re. Ditën e parë, teksa ishin duke ngrënë bashkë mëngjesin, gruaja i thotë të shoqit duke i bërë me shenjë nga dritarja, e cila të ofronte nj...