Rrudhat…

“Rrudhat duhet thjesht të tregojnë se nga ka kaluar buzëqeshja.” Mark Twain