Thënie nga Rumi

Bëhu si ujvarë në bujari dhe ndihmë! Bëhu si diell në dhembshuri dhe mëshirë! Bëhu si natë për t’i mbuluar të metat e të tjerëve! Bëhu si i vdekur në nervozizëm dhe zemërim! Bëhu si dhe në thjeshtësi...