Sadakaja e Fitrit, jo vetëm bamirësi

Sadakaja e fitrit, apo siç njihet ndryshe te ne “fitrat”, është lëmosha që jepet si falënderim për mundësinë që Allahu i ka dhënë myslimanit, për vlerësimin e përjetimin e Ramazanit dhe për përfitimi...

Sadakaja, shërim për zemrën…

Sadakaja (lëmosha) është shkak për shtimin e pasurisë dhe zgjerimin e furnizimit. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërb...

Sadakaja për prindërit e vdekur

Përcillet se Sead bin Ubade – Allahu qoftë i kënaqur me të – i tha Profetit alejhi selam: “O i Dërguari i Allahut! Nëna ime vdiq dhe unë jam larg saj, prandaj a mund t’i bëj dobi sadakaja që mund të ...

Është më e bekuar të japësh sesa të marrësh!

Një student, një ditë po bënte një shëtitje me profesorin e tij. Ndërkohë që po ecnin, panë një palë këpucë të vjetra që ishin përtokë. Ato dukeshin se i përkisnin një njeriu të vafër, që punonte në ...

Drejt gradave më të larta

Imam Semerkandi thotë se gradat më të larta arrihen nëpërmjet dhjetë gjërave: -Duke ndarë sadaka sa më shumë. -Duke lexuar Kur’an papushim. -Duke u shoqëruar me ata që i kujtojnë ahiretin. -Duk...

Më mirë të jetë një, se gjysmë…

Malik ibn Dinarit i vjen një lypës dhe ai i jep gjysmën e shportës së hurmave dhe gjysmën e mbajti për vete. Gruaja e tij i thotë: “Me të vërtetë je shembull i zuhdit (të qenurit asket)!”...

Pasurohu duke dhënë!

Sadakaja lavdërohet për pesë gjëra në dynja: Pastron pasurinë, Pastron trupin prej gjynaheve, Largon belatë dhe sëmundjet, I jep kënaqësi të varfërve, Të shton bereqetin në pasuri. -Imam Semerkandi...