Amaneti i fundit i shejh Albanit

  Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit. Këshilloj gruan time, fëmijët e mi, shokët dhe të gjithë të dashurit e mi, që kur t’u arrijë lajmi për vdekjen time – së pari – ta ...