NGA VETË JETA – SHËRIMI

Doktori pa me kujdes filmin e grafisë së të moshuarit, pastaj tha: – Gjendja juaj nuk është shumë e mirë. Keni dhembje në krah të majtë? – Po, – iu përgjigj i moshuari. – Përs...