Kompjuterat e së ardhmes pritet të kenë shqisa

Koorporata IBM çdo vit zgjedh pesë nga teknologjitë e reja të cilat mendon se do të arrijnë të ndryshojnë të ardhmen. Këtë vit këtë vit lista e IBM-ve përmban pajisje që do të zotërojnë aftësi të shq...

7 detaje që nuk i dini për sytë tuaj

  Shqisat që njeriu zotëron janë një mirësi pa të cilat jeta do të vështirësohej . Të gjitha shqisat janë shumë të rëndësishme, por ajo e të parit, është pa dyshim më e rëndësishmja. Do t’...