Punësimi i PAK, përfitojnë edhe sipërmarrësit

Drejtori i Shërbimit Kombëtar të Punësimit,  Artur Micko, tha  se me anë të politikave të nxitjes së punësimit sipërmarrjet kanë përfitime të ndryshme në formën e subvencioneve, nëse ato punësojnë pe...