Duajeni atë që bëni!

E vetmja mënyrë për të pasur rezultate të larta në punë, është ta doni atë që bëni! Steve Jobs