Katër stinët e pemës, jetës…

Një burrë kishte katër fëmijë. Ai dëshironte që fëmijët e tij të mos i gjykonin gjërat me nxitim, prandaj i ftoi ata të bënin një udhëtim për të parë një pemë në një vend të largët. Secili prej tyre ...

Katër stinët e jetës

Një burrë kishte katër djem dhe donte t’u jepte një mësim të çmuar për jetën. Kështu ai i dërgoi djemtë në një udhëtim dhe në kthim iu tha të shihnin një pemë dardhe në një vend të largët. Djali i pa...