Në Danimarkë studentët paguhen!

Të ndjekësh studimet e larta në Danimarkë jo vetëm që është pa taksa e kosto të tjera, por edhe shpërblehet. Qeveria daneze paguan me 1 mijë dollarë në muaj çdo student, që jeton e studion larg vendl...

Studentët, mundësi internship pranë NATO, ja kushtet

Studentët shqiptarë mund të marrin pjesë në programin e Internshipit 2017 pranë organizatës ndërkombëtare “NATO”. Programi ka për qëllim t’ju ofrojë  një numri të studentëve aktualë ose të sapodiplom...