Kjo është makineria që shtron rrugën si tapet

Njeriu ka përdorur disa mënyra për të  krijuar kushtet e nevojshme për të bërë një jetë të  rehatshme. Një nga këto është edhe shtrimi i rrugëve. Ndër shekuj metodat janë sofistikuar dhe punimet janë...