ATP miraton tarifat e reja për kompensimin e pronave

Agjencia e Trajtimit të Pronave miraton tarifat e reja për aplikimet për kompensimin e pronave. Sipas udhëzimit të ATP-së ish-pronarët duhet të paguajnë deri në 3 mijë lekë të reja për të dorëzuar kë...

AKEP, rregullore të re për tarifat për komunikimin

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) ka propozuar një rregullore të re për tarifat për shërbimet universale të komunikimit, që do të përfshijnë thirrjet telefonike, mesazhet e shk...