Përzgjedhjet për analizën e riskut, ja kriteret

Tatimet njoftojnë se për përzjedhjen e subjekteve që do të kontrollohen në bazë të analizës së riskut do të mbahen parasysh tre kritere: Verifikimi i pagave te deklaruara me ato reale, bazuar ne info...