Të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit tjetër!

Ka thënë Profeti (s.a.s): ” Të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit tjetër janë gjashtë: 1. Kur e takon (vëllain) e përshëndet me selam, 2. Nëse të bën ftesë, atëherë përgjigju asaj, 3. Nëse kërkon t...

Franca, vendi ideal për të punuar

Në Francë shefat nuk kanë të drejtë t’i pengojnë punëtorët jashtë orarit të punës. Punëtorët nuk e kanë për detyrë t’iu përgjigjen thirrjeve jashtë orarit të punës. Madje ata këshillohen t’i fikin te...