Tre çështje të rëndësishme për edukimin e fëmijëve

a) Edukata e të folurit Gjithsesi, në një shtëpi, do të bisedohen punët që kanë të bëjnë me këtë botë, çështjet që lidhen me jetën. Ndërkaq, kur këto gjëra bisedohen në prani të fëmijës, duhet mbajtu...

Mënyra si flasim ndikon në suksesin tonë profesional

Të folurit mund të tregojë shumë për një person duke ndikuar madje edhe suksesin e tij profesional në masën 40%. Ekspertët e komunikimit thonë se niveli i arsimimit dhe përvoja e punës nuk mjaftojnë ...