2 mijë kredi të buta për të pastrehët në vitin 2017

Bashkia e Tiranës do të japë 2 mijë kredi të buta në vitin 2017. Të gjithë çiftet e reja apo familjet e pastreha do të kenë mundësi të aplikojnë për kredi të butë, pranë Bashkisë së Tiranës dhe më pa...