Ditët më të mira…

“Ditët më të mira janë ato janë ato kur je dorëlirë, fiton dituri, ndalon një të keqe dhe kryen një të mirë.”