Ditët më të mira…

“Ditët më të mira janë ato janë ato kur je dorëlirë, fiton dituri, ndalon një të keqe dhe kryen një të mirë.”

Kam mësuar se ende kam shumë për të mësuar…

Kam mësuar se çfarëdo që ndodhë, apo sa keq të duket sot, jeta vazhdon, dhe vjen një e nesërme më e mirë Kam mësuar se kur vendos diçka me zemër të hapur, zakonisht marr vendimin e duhur Kam mësuar s...