Kumbaro: Përmeti, një thesar natyror ende i pazbuluar

Bënja është shpallur vetëm para pak kohësh Qendër e Mbrojtur Historike me vendim të Këshillit të Ministrave, e po njëlloj Këshilli Kombëtar i Restaurimit  ka vendosur edhe për Përmetin, i njohur ndry...