Ti nuk dije shkrim e këndim!

“Para kësaj ti as mund të lexoje ndonjë shkrim, as dhe mund të shkruaje me dorën tënde, ndryshe, ata që mendojnë keq, do të dyshonin!” [Surja Ankebut, 48] Pa dyshim, ashtu si dje, edhe sot, është po ...