Toleranca, virtyt i njerëzve të përsosur!

Toleranca, termi që ne ndonjëherë e përdorim në vend të fjalëve respekt, mëshirë, bujari, ose durim, është elementi më thelbësor i sistemeve morale. Është një burim shumë i rëndësishëm i disiplinës s...

Sekreti është… Durimi!

  Nëse e duron dhimbjen, merr emrin “Vendosmëri”, Nëse e duron urinë, emri të bëhet “Agjërim”, Nëse tregohesh i durueshëm me njerëzit, emri të bëhet “Tolerancë̶...

16 Nëntori, Dita Ndërkombëtare e Tolerancës

Dita Ndërkombëtare e Tolerancës, e vendosur me Deklaratën e KB më 16 nëntor të vitit 1995 në Konferencën e Përgjithshme të UNESCO-s shënohet sot në gjithë botën. Sipas Deklaratës së KB, tolerancë ësh...