Libraria që ngjan si një tunel i pafund librash

Libraria e Yangzhou Zhongshuge ka dysheme të zezë reflektuese dhe rafte me hark për të dhënë përshtypjen e një tuneli të pafund me libra. Raftet arrijnë deri në tavan dhe falë pjesës reflektuese, rru...