Dibra, zona me potenciale për turizëm gjithëvjetor

ATSH-Gjergji Mima Kryesfida e turizmit në Shqipëri mbetet turizmi gjithëvjetor, që do të thotë se vendi ynë duhet ta shtojë vëmendjen, mbështetjen dhe promovimin e turizmit malor në mënyrë që zonat m...