Krahina malore e Kurveleshit nis turizmin shëtitës

Projek-tidea e prezantuar nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit mbi lidhjen infrastrukturore të zonave bregdetare me ato malore në Qarkun e Vlorës dhe konkretisht të zonës së Borshit-Nivicës dhe Kurvele...