Thuaji jo edhe ujit të gazuar, të shëndosh

Të hash apo të mos hash, t% pish apo të mos pish?! Listë së e ushqimeve të cilat nuk duhet t’i konsumojnë i shtohet dhe uji igazuar. Por sipas një studimi ky opsion i shëndetshëm mund të përmba...