Kryetari i Kmsh-së uron Fitër Bajramin

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Të nderuar vëllezër! Të gjithë së bashku përjetuam atmosferën shpirtërore të muajit të begatë të Ramazanit. Allahu i lartësuar na pastë pranuar agjëri...

Kryetari i KMSH-së uron Kurban Bajramin

Bismil-lahi Rrahmani Rrahim! Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Të nderuar besimtarë! Në një ditë të tillë festë në të cilën atmosfera shpirtërore ndihet anembanë, dua t’ju përc...