Rreziku që na vjen nga valët Wi-Fi

Zhvillimi i teknologjisë ka bërë që pajisjet e ndryshme teknologjike të bëhen pjesë e përditshmërisë sonë. Prezenca e valëve Wi-Fi në jetën tonë të përditshme është më se e dukshme. Edhe pse lehtësir...