Vendimi, 1723 vende të lira pune

Sipas vendimit të qeverisë punonjës me kontratë të përkohshme do të marrin të gjitha ministritë. Për vitin 2016 do të jenë 1723 punonjës dhe praktikantë me kontratë të përkohshme në njësitë e qeveris...