Të arrish veprat e mira..

“Veprat e mira nuk kanë kufi, ato mund të arrihen me një gotë uji, një copë buke apo me largimin e ndonjë pengese nga rruga.” Nxitoni për vepra të mira, qofshin edhe të vogla!