Vlera e 10 ditëve të Dhulhixhes

10 ditët e muajit Dhulhixhe përmenden në Kur’an dhe për këtë arsye kanë një vlerë shumë të madhe. Në suren (Fexhr, 1-3).  “Betohem në agimin, betohem në dhjetë netët, betohem në çiftin dhe tekun…” I ...