Urtësia e përgjithshme që duket në gjithësi

Në gjithësi vërejmë një urtësi që e rrethon gjithçka. Në çdo gjë vëzhgohet një dobi, interes, përfitim dhe një qëllim përfundimtar. Po qe se vë re për një çast, njeriu do të dallojë menjëherë te vetj...

Procesi i Vettingut, hapat dhe kriteret

Procesi i rivlerësimit të 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve, i njohur si Vetting-u, do të kryhet bazuar tek tre kritere: vlerësimi i pasurisë, kontrolli i figurës dhe vlerësimi i aftësive profesionale. ...

Konkurrimi, 5100 mësues në testim në 21 janar

5100 mësues, që duan të punësohen në sistemin arsimor parauniversitar, do të testohen në 21 janar, për të përfituar të drejtën e ushtrimit të profesionit. Në testim kanë të drejtë të marrin pjesë kan...

Provimi i Shtetit për mësuesit, udhëzimet dhe datat

Provimi i Shtetit për mësuesit do të zhvillohet në datat 23 nëntor – 12 dhjetor. Kalendari i plotë i datave të provimeve sipas profilit të mësuesve gjendet në faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të ...