Zjarri ndizet me drunjë të vegjël

Ebu Zijad el-Bustanij ishte ngritur të falë namaz nate dhe papritmas afër tij sheh birin e tij të vogël. Ndjeu keqardhje për shkak të fëmijërisë së tij dhe ftohtit të madh dhe i tha: O biri im, flejë...

Marrëdhëniet me njerëzit…/ Sadi Shirazi

“Marrëdhëniet me njerëzit, mbaji  si marrëdhënia me zjarrin. Mos iu largo shumë që të mos ftohesh, e as mos iu afro shumë që të mos digjesh!” Sadi Shirazi