Edukimi i aftësive tona të lindura dhe ekulibri ndjesor

Detyra dhe qëllimi kryesor i jetës njerëzore është të kërkojë kuptimin e saj. Përpjekja për ta arritur këtë, e njohur si edukim, është një proces përsosjeje përmes së cilës ne fitojmë në dimensionet ...

Urtësia e përgjithshme që duket në gjithësi

Në gjithësi vërejmë një urtësi që e rrethon gjithçka. Në çdo gjë vëzhgohet një dobi, interes, përfitim dhe një qëllim përfundimtar. Po qe se vë re për një çast, njeriu do të dallojë menjëherë te vetj...

Sherbeti i besimit dhe i dashurisë për Allahun

Shihe veten sa më të vogël dhe pranoji të metat, që të arrish pjekurinë dhe të fitosh vlerë pranë të Madhërishmit!.. “Mos iu druaj pranimit të të metave në je i mençur,/se veç një i çmendur është i b...