Tashmë atë s’mund ta pengojnë as uria as etja…

Njeriu i cili me anë të agjerimit edukon vetveten( nefsin, egon) përballon shqetësime dhe u vë gjoksin urisë dhe etjes, vjen në gjendjen që të mund të sfidojë materien dhe dukuritë. Tashmë atë s’mund ta pengojnë as uria as etja.

Pin It