“Të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit tjetër janë gjashtë…”

Ka thënë Profeti (s.a.s):
“Të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit tjetër janë gjashtë:

  • Kur e takon (vëllain) e përshëndet me selam,
  • nëse të bën ftesë, atëherë përgjigju asaj,
  • nëse kërkon ta këshillosh atëherë këshilloje,
  • kur vëllai teshtin dhe thotë, “elhamdulilah (falënderimi i takon Allahut)” ti thuaji, “jerhamukellah (Allahu të mëshiroftë)”,
  • nëse e kaplon sëmundja, ti vizitoje atë
  • nëse vdes, përcille xhenazen e tij”.

[Sahihu Muslim]

Pin It