“Të falësh. Eshtë një prej dhuratave më të mëdha që mund t’i bësh vetes. Fali të gjithë! “

Fajësimi i mban plagët të hapura. Vetëm falja shëron.

Të dobëtit nuk munden kurrë të falin. Falja është zotësi e njerëzve të fortë.

Falja është forma më e mirë e dashurisë. Duhet të jesh njeri i fortë që të thuash më fal, por duhet të jesh person edhe më i fortë për të falur.

Falja nuk është gjithmonë e kollajtë. Ndonjëherë, duket më e dhimbshme se plaga që na u hap, që të falësh atë që na e shkaktoi. E megjithatë, nuk ka paqe pa falje.

Kujdes me fjalët. Një herë që dalin nga goja, mundet që vetëm të falen, por jo të harrohen.

Të falësh. Eshtë një prej dhuratave më të mëdha që mund t’i bësh vetes. Fali të gjithë.

Falja nuk ndryshon të kaluarën, por ajo zgjeron të ardhmen.

Deri kur kemi parë errësirën e dikujt, ne nuk e dimë vërtetë se cilët janë. Deri kur kemi falur errësirën e dikujt, ne nuk e dimë vërtetë se çfarë është dashuria.

Pin It