Të gjithë jemi në baltë, por disa shikojnë yjet…Thënie nga Oscar Wilde

 

Miqtë e vërtetë ta ngulin thikën në ballë.

Gjëja më e tmerrshme nuk është t’i copëtosh zemrat, por t’i ngurtësosh ato.

Gjithmonë falni armiqtë tuaj – asgjë nuk i mërzit ata më shumë.

Disa shkaktojnë lumturi kudo që të shkojnë, të tjerët sa herë që shkojnë.

Ne jemi të gjithë në baltë, por disa shikojnë të yjet.

Është vetëm një gjë në jetë më e keqe se të bisedohet për të, dhe ajo është është të mos bisedohet fare për të.

Pin It