“Të lexosh çdo veçori të botës…”/Peter Ochs

“Të lexosh Kur’anin, do të thotë të nxjerrësh prej tij mësime mbi mënyrën si të jetosh, pasi të kesh studiuar historinë dhe literaturën mbi Kur’anin, dhe pasi të kesh ekzaminuar botën që rrethon leximin e Kur’anit. Të ekzaminosh botën tënde do të thotë të studiosh veçoritë e saj njësoj siç lexon vargjet (ajetet) e shkrimit të shenjtë: “të lexosh” çdo veçori të botës si një “shenjë” (ajet) të vullnetit të Zotit. Teoritë më të mprehta të një gjenerate të tërë shekencëtarësh (përfshi teorinë e relativitetit të Ajnshtajnit dhe teorinë kuantike të Heisenbergut) ilustrojnë këtë lloj leximi, që argumenton se shkencat natyrore ndihmojnë një njohjen e botës dhe vullnetit hyjnor.”

-Peter Ochs

Pin It