Të presim thonjtë sipas sunnetit Profetik

Profeti (s.a.s) i priste thonjtë e Tij duke filluar nga gishti tregues i dorës së djathtë, vazhdonte deri tek gishti i vogël i po të njëjtës dorë duke e lënë kështu gishtin e madh dhe vazhdonte me gishtin e vogel të dores së majtë duke arritur deri tek gishti i madh i dorës. Në fund, priste thorin e gishtit të madh të dorës së djathtë. Ndërsa thonjtë e gishtave të këmbës i priste duke filluar prej thoit të gishtit të vogël të këmbës së djathtë, duke përfunduar me thoin e gishtit të vogël të këmbës së majtë.

Pin It