Thënie nga Rumi

Bëhu si ujvarë në bujari dhe ndihmë!
Bëhu si diell në dhembshuri dhe mëshirë!
Bëhu si natë për t’i mbuluar të metat e të tjerëve!
Bëhu si i vdekur në nervozizëm dhe zemërim!
Bëhu si dhe në thjeshtësi dhe përulësi!
Bëhu si det në mirëkuptim!
Ose, duku siç je, ose bëhu siç dukesh!

 

Pin It