Tiranë, kontroll mjekësor për të pastrehët

Female medicine doctor hand holding silver pen writing something on clipboard closeup. Medical care, insurance, prescription, paper work or career concept. Physician ready to examine patient and help

Të pastrehët, të cilët përkohësisht janë strehuar në qëndrat sociale të ngritura nga Bashkia e Tiranës për shkak të motit të ftohtë dhe ngricave, i janë nënshtruar edhe një kontrolli shëndetësor.

 Sipas Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale në Bashkinë e Tiranës, në 7 qëndrat pritëse strehohen përkohësisht 193 vetë, të cilëve u janë ofruar të treja vaktet, si dhe shërbimet e tjera të nevojshme.

Pin It