UNESCO: Gjuhët më të vështira për t’u mësuar

bigger-bubbles-696x478

UNESCO ka publikuar një listë me 10 vende të tilla, ku sigurisht kryeson gjuha kineze.

Sipas radhës gjuhët më të vështira janë: gjuha kineze, greke, arabe, islandeze, japoneze, finlandeze, gjermane, norvegjeze, daneze dhe… gjuha franceze.

1- Gjuha kineze
Thuhet se po te njihni rreth 3.000 karaktere është e mundur të lexoni një gazete, ndërsa një person i shkolluar mund te njohe deri ne 8.000 karaktere ku ne total njihen zyrtarisht 50.000 karaktere. Thuhet se nevojiten rreth 2.200 orë studimi për ta mësuar.

2- Greqishtja

Greqishtja përbën një degë më vete të familjes indoevropiane. Dikush ka hipotezuar se greqishtja kishte ngjashmëri me gjuhen armene. Por, gjuha greke e shkruar moderne është shumë më e thjeshtë se greqishtja e lashtë.

3- Arabishtja

Edhe pse alfabeti arab është me i shkurtër se ai kinez kjo gjuhe është përsëri e vështirë për t’u mësuar. Ka 28 bashkëtingëllore dhe 3 zanore nga të cilat marrin 4 forma te ndryshme sipas pozicionit të tyre në fjale. Edhe për këtë gjuhë nevojiten rreth 2.200 orë studimi për ta mësuar.

4- Gjuha islandeze

Është një gjuhe gjermanike, e vështirë për t’u mësuar sepse është e bazuar në një fjalor dhe gramatikë komplekse dhe ka disa pjesë nga gjermanishtja e vjetër.

5- Japonishtja

Studentet japonezë duhet te memorizojnë mijëra karaktere, tre sisteme të ndryshme shkrimi (Kanji, Hiragana e Katakana) dhe një sistem numerik me dy thekse të ndryshme. E folura në këtë gjuhë është e ndryshme nëse flitet në familje, me miqtë, me të moshuarit, me femrat, me meshkujt apo me fëmijët. Pas Japonisë kjo gjuhë flitet shumë edhe në Brazil.

6- Gjuha finlandeze

Eshtë një gjuhë shumë e vështirë sepse ka shumë veta, 15 në numrin njëjës dhe 16 në numrin shumës.

7- Gjermanishtja

Është gjuha që flitet më shumë në Europë. Por është edhe gjuha me gramatikën më të vështirë, që nga zgjedhimi dhe ndryshimet e rrënjës. Shumë fjalë kanë gjithashtu të njëjtën rrënjë, për të mos përmendur përdorimin e rregullt të dialektit.

8-Gjuha norvegjeze

Bën pjesë ndër gjuhët më të vështira në botë edhe për shkak të dialekteve të shumta që fliten. Norvegjishtja e folur ka vetëm pak standarde zyrtare dhe dialektet lokale ngelen të rëndësishme.

9- Gjuha daneze

Është një tjetër gjuhë gjermanike dhe flitet vetëm nga 6 milion njerëz. Me një sistem fonetik të pazakontë. Sistemi i të folurit është tërësisht ndryshe nga e shkruara.

10- Frëngjishtja

E folur zyrtarisht në 29 vende është gjuha latine e cila mund të konsiderohet më e vështirë. Por për ata që flasin gjuhë si italishtja apo spanjishtja, gjuha franceze është e thjeshtë për t’u mësuar.

Pin It