Universi, një shërbëtor i sinqertë i njeriut

Gjithçka që gjendet në zemrën e tokës dhe që rritet e zhvillohet në të është projektuar të përmbushë nevojat e njeriut dhe kërkesat e tij. Kështu, hapësira, qiejt dhe gjithçka gjendet në to është projektuar për të ndihmuar njeriun të organizojë kohën dhe stinët në një mënyrë të volitshme për të; në mungesë të të cilave, në rrethana të caktuara ai mund të humbasë, si për shembull kur ndodhet në det ose në shkretëtirë.  Allahu e ka krijuar universin si një shërbëtor të sinqertë të njeriut; që vepron sipas nevojave, kërkesave, por edhe dëshirave të njeriut.

Pin It