Urtësi…

Prej karakterit të besimtarit, është ecja në rrugën e drejtë.

Pjesë e karakterit të dijetarit, është këshilla e mirë dhe urtësia.

Prej karakterit të guximtarit, është sakrifica.

Karakteri i robit të Allahut, duhet të jetë devotshmëria.

Në karakterin e mirëbërësit, është dhënia.

Ndërsa thirrësi në fe duhet të karakterizohet nga sinqeriteti!

Pin It